Ogrodzenie frontowe działki – formalności

Na pytanie o przeprowadzone formalności związanych z budową ogrodzenia słyszę tylko – o co Panu chodzi? Podejmując tematykę ogrodzenia frontowego działki budowlanej wykonałem praktyczne rozpoznanie sprawy na kilku osiedlach domów jednorodzinnych w swoim rejonie. Wyniki dają wiele do myślenia. Continue reading →

Sprawy formalne, urzędowe przy budowie domu

Sprawy formalne jakie należy spełnić przy budowie domu reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118).
Rozpatrując wszystkie formalności, które należy załatwić, by zaplanowana przez nas inwestycja przebiegła zgodnie z prawem, należy podzielić je na trzy etapy:
a) przygotowanie inwestycji budowlanej,
b) realizacja budowy,
c) zakończenie. Continue reading →

Zawierasz umowę z deweloperem? Zwróć uwagę na:

  1. Na początek warto zapoznać się z tzw. ustawą deweloperską o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. Reguluje ona wiele ważnych kwestii związanymi z prawami i obowiązkami nabywcy lokalu mieszkalnego oraz firmy deweloperskiej. Ustawa określa również tryb i zasady zawierania umów, treść umowy deweloperskiej oraz zasady postępowania w przypadku upadłości dewelopera.
  2. Odpowiednie nazewnictwo. Umowa podpisywana z przedsiębiorstwem deweloperskim powinna nazywać się umową deweloperską – nie inaczej. Powinna być w formie aktu notarialnego. Notariusz musi dbać o to, aby umowa była zgodna z ustawą deweloperską i z literą prawa. Notariusz będzie wybrany przez dewelopera, dlatego może ona zawierać pewne “kruczki” niekorzystne dla kupującego. Nie zmienia to faktu, że obowiązkiem jego jest przekazywanie pełnych informacji w przypadku niezrozumiałych zapisów umownych.
  3. Zawartość umowy. Art. 22 przytoczonej wyżej ustawy określa jednoznacznie co musi zawierać umowa deweloperska. Oto niektóre z niezbędników:
 • informacje o nieruchomości, stanie prawnym, obciążeniach hipotecznych czy służebności;
 • numer prawomocnego pozwolenia na budowę;
 • opis budynku oraz lokalu mieszkalnego z podaniem jego lokalizacji, powierzchni, układu i przeznaczenia pomieszczeń, a także standardu wykończenia;
 • terminy: rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, odbioru lokalu i przeniesienia prawa własności;
 • terminy oraz wysokości wpłat na rzecz dewelopera;
 • sposób pomiaru powierzchni mieszkania z podaniem normy;
 • warunki odstąpienia od umowy, kary, odsetki:
 • informacje o prowadzonym mieszkaniowym rachunku powierniczym, gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej. Deweloper może przyjmować wpłaty na zwykły rachunek bankowy tylko wtedy, gdy sprzedaż inwestycji rozpoczął przed dniem 29.04.2012 r., nie jest tym samym zobowiązany do stosowania mieszkaniowego rachunku powierniczego;
 • prospekt informacyjny wraz z potwierdzeniem nabywcy o jego odbiorze;
 • jednoznaczne zobowiązanie dewelopera do realizacji zamierzenia budowlanego, wyodrębnienia lokalu, przeniesienia prawa własności lokalu oraz niezbędnych praw do korzystania z niego.

“Dobry deweloper” kompletny prospekt informacyjny wraz z rzutami mieszkania, planem zagospodarowania terenu, propozycją aktu notarialnego przesyła kupującemu wcześniej celem zapoznania się z kompletem materiałów koniecznych do akceptacji u notariusza. Zalecam wtedy konsultacje z prawnikiem.
Inne zalecenia świadczymy w ramach wykonywanych przez nas usług.

Autor: Francesco / 2015 r.

Odbiór mieszkania od dewelopera – okiem inspektora

Niniejszy artykuł nie jest zbiorem porad dla osób kupujących i odbierających mieszkanie lub dom od firmy deweloperskiej, ale refleksją na ten temat z punktu widzenia inspektora uczestniczącego w odbiorach jako reprezentant klienta nabywającego lokal. Continue reading →

Firma ALLORA dziękuje wszystkim, którzy skorzystali już z usług naszej firmy.

Są to setki osób wyrażających swoją wdzięczność w różnoraki sposób. Najlepszym dowodem, że zyskujemy zaufanie wśród klientów jest fakt, iż 60 ÷ 70% naszych zleceniodawców stanowią osoby, które trafiły do nas z polecenia.