Sprawy formalne, urzędowe przy budowie domu

Sprawy formalne jakie należy spełnić przy budowie domu reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118).
Rozpatrując wszystkie formalności, które należy załatwić, by zaplanowana przez nas inwestycja przebiegła zgodnie z prawem, należy podzielić je na trzy etapy:
a) przygotowanie inwestycji budowlanej,
b) realizacja budowy,
c) zakończenie.

ad.a) W tym etapie należy:

– sprawdzić stan prawny terenu – własność,
– sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim. Treść zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskać można w Urzędzie Wojewódzkim prosząc o stosowny numer Dziennika Urzędowego danego województwa,
– uzyskać warunki zabudowy – tylko wtedy, gdy nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu naszej działki,
– uzyskać warunków przyłączenia do mediów (energetyka, gazownia, wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa)- Urzędy Gminy i Urzędy Miejskie wymagają już ich wraz z wnioskiem o określenie warunków zabudowy
– uzyskać decyzję o lokalizacji zjazdy z naszej działki na drogę gminną
– wybrać gotowy projekt budynku lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego, budynek musi być zaadoptowany na naszej działce
– złożyć najnowszą wersję wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
– wystąpić z wnioskiem o ostemplowanie dziennika budowy
– powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
– w terenie warto wykonać badania geotechniczne gruntu
– w terenie warto odnaleźć kamienie graniczne działki – pomocy należy szukać u geodety.

ad.b) Podczas realizacji budowy należy:
– prowadzić dziennik budowy – odpowiedzialny jest za to kierownik budowy
– gromadzić stosowne certyfikaty użytych materiałów budowlanych
– gromadzić protokoły odbiorów przyłączy (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna)
– uzyskać opinie kominiarską.

ad.c) Po zakończeniu budowy należy:
– wykonać inwentaryzację budynku – może wykonać tylko geodeta
– wykonać świadectwo energetyczne budynku – może wykonać tylko osoba z uprawnieniami
– wypełnić poprawnie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w pierwszym przypadku uzyskuje się zaświadczenie o zakończeniu budowy a w drugim decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Uwaga:
Wielu inwestorów indywidualnych zapomina, że Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118) art.30 narzuca obowiązek zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia frontowego, wiaty, śmietnika, utwardzenia gruntu (kostka brukowa) do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.

Polecam wszystkie sprawy formalne powierzyć osobie – firmie, która sprawnie i biegle porusza się w tym temacie. Zaoszczędza się w ten sposób czas i nerwy.

autor: Francesco / 2012 r.

Firma ALLORA dziękuje wszystkim, którzy skorzystali już z usług naszej firmy.

Są to setki osób wyrażających swoją wdzięczność w różnoraki sposób. Najlepszym dowodem, że zyskujemy zaufanie wśród klientów jest fakt, iż 60 ÷ 70% naszych zleceniodawców stanowią osoby, które trafiły do nas z polecenia.