Odbiór techniczny mieszkania i domu Poznań

Odbiór techniczny mieszkania i domu Poznań

PROMOCJA NA CZAS PANDEMII – WSZYSTKIE CENY NIŻSZE O 10 – 25% !!!!!!!!!!

MIEJSCE ODBIORÓW: POZNAŃ i POWIAT POZNAŃSKI

Usługa skierowana do osób, które nie znają się na budownictwie, a chcą otrzymać fachową pomoc przy odbiorze wymarzonego mieszkania lub domu. Dzięki mnie możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy przy robotach wykończeniowych i podczas eksploatacji.
Nie musisz się denerwować! Odbiór pozostaw doświadczonemu inspektorowi, który kontakty z deweloperami utrzymuje od 1998 r.!
Nasi pracownicy posiadają uprawnienia budowlane np. konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nr 7132/97/W/2001 wraz z wpisem do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/BO/5997/02
Więcej informacji – w dziale “O FIRMIE

Jeszcze kilka lat temu uczestniczyłem w odbiorach, ale reprezentowałem dewelopera. Znam temat od podszewki! Wiem, gdzie są słabe strony wykonawców.

Odbiór wykonany przez inspektora profesjonalnym sprzętem według schematu i obowiązujących przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r),
 • Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
 • PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne,
 • PN – 70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
 • PN–B-10122:1972 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
 • PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych,
 • PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych,
 • PN–EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne,
 • PN–B-10121:1975 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze,
 • PN–B-10085:1988 wraz ze zmianami: /Az2:1997 i /Az3:2001 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

ELEMENTY SPRAWDZANE:

 • zgodność rozmieszczenia ścian z projektem
 • wymiary pomieszczeń i otworów drzwiowych
 • jakość tynków, łączenia i krzywizny ścian i sufitów
 • kąty pomiędzy ścianami i sufitami
 • poziom i jakość podłóg i posadzek
 • drzwi, okna, parapety, rolety
 • balkony i tarasy
 • instalacja elektryczna – rozmieszczenia i sprawność
 • instalacja wody i kanalizacji – rozmieszczenie
 • instalacja co, grzejniki – rozmieszczenie
 • instalacja wentylacyjna i klimatyzacja
 • instalacja centralnego odkurzacza
 • elewacja budynku
 • otoczenie budynku, śmietnik, chodnik, dojazd.
 • DODATKOWO SPRAWDZANA JEST:
  • WILGOTNOŚĆ ŚCIAN, SUFITÓW I POSADZEK,
  • W WĄTPLIWYCH SYTUACJACH PRZEBIEG PRZEWODÓW PRĄDOWYCH,
  • WILGOTNOŚĆ POWIETRZA I TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH, WSKAZANIA PUNKTU ROSY (WYSTĘPOWANIE MOSTKÓW TERMICZNYCH).

Tutaj dowiesz się: JAKI SPRZĘT UŻYWA INŻYNIER – INSPEKTOR?

Możesz też wysłuchać krótkiego filmu o sprzęcie inspektorów: https://youtu.be/o2QTuLRLbaU

CZAS TRWANIA – przeciętnie od 1,0 godz. do 2,5 godz. Rekordy czasowe: odbiór mieszkania o powierzchni 32 m2 w miejscowości Plewiska – 3,0 godz.; odbiór domu w zabudowie szeregowej w Zalasewie – 4,0 godz., w Plewiskach – 4,5 godz.

NA ODBIÓR KLIENCI PRZYNOSZĄ: standard wykończenie oraz kserokopię rzutu mieszkania (każdej kondygnacji). Rzut mieszkania służy do nanoszenia miejsca występowania usterek i ich opisu, a także do skonfrontowania wymiarów pomieszczeń i miejsc wyprowadzenia wszystkich instalacji.

NAJWAŻNIEJSZY JEST PROTOKÓŁ sporządzony pomiędzy kupującym a deweloperem, a rzut mieszkania z naniesionymi usterkami, o którym mowa wyżej, może być (ale nie musi) załącznikiem do tego protokołu. Spisanie osobnego raportu-protokołu z przeglądu technicznego lokalu przez naszego inspektora i przesłanie go w formie elektronicznej jest możliwe po dokonaniu opłaty w wysokości 150,00 zł czyli 184,50 zł (brutto).

Uwaga!
Na odbiór mieszkania/domu macie Państwo prawo przyprowadzić wujka, dziadka, sąsiada lub inną osobę z doświadczeniem budowlanym, która fachowo oceni jakość wykonanych robót.

Prawdziwe oceny naszych usług znajdują w zakładce: “OPINIE

Zachęcam do przeczytania artykułu o odbiorach technicznych z punktu widzenia inspektora

CENNIK (netto): PROMOCJA W CZASIE PANDEMII  CENY PODANE NIŻEJ ULEGAJĄ REDUKCJI O 10 – 25%
MIESZKANIE W POZNANIU
Stan wykończenia – deweloperski do 80 mkw – 190 – 240 zł,
Stan wykończenia – deweloperski powyżej 80 mkw – od 250 zł,
Stan wykończenia – deweloperski powyżej 100 mkw – od 290 zł,
Stan wykończenia “pod klucz” – PLUS – 50 zł,

MIESZKANIE W POWIECIE POZNAŃSKIM
Stan wykończenia – deweloperski do 80 mkw – 250 – 300 zł,
Stan wykończenia – deweloperski powyżej 80 mkw – od 310 zł,
Stan wykończenia – deweloperski powyżej 100 mkw – od 340 zł,
Stan wykończenia “pod klucz” – PLUS – 50 zł,

DOM W POZNANIU
Stan wykończenia – deweloperski do 140 mkw – 320 – 420 zł,
Stan wykończenia – deweloperski powyżej 140 mkw – od 420 zł,
Stan wykończenia “pod klucz” – PLUS – 100 zł,

DOM W POWIECIE POZNAŃSKIM
Stan wykończenia – deweloperski do 140 mkw – 380 – 480 zł,
Stan wykończenia – deweloperski powyżej 140 mkw – od 480 zł,
Stan wykończenia “pod klucz” – PLUS – 100 zł,

MIESZKANIE LUB DOM POZA POWIATEM POZNAŃSKIM – ustalenia indywidualne

DOM w cenniku oznacza:  budynek jednorodzinny wolnostojący,  w zabudowie bliźniaczej “bliźniak”- jedna jego część,  lokal mieszkalny dwu lub trzy kondygnacyjny z osobnym wejściem z zewnątrz.

Cena obejmuje dojazd do nieruchomości.