Ogrodzenie frontowe działki – formalności

Ogrodzenie frontowe działki – formalności

Na pytanie o przeprowadzone formalności związanych z budową ogrodzenia słyszę tylko – o co Panu chodzi? Podejmując tematykę ogrodzenia frontowego działki budowlanej wykonałem praktyczne rozpoznanie sprawy na kilku osiedlach domów jednorodzinnych w swoim rejonie. Wyniki dają wiele do myślenia. Mamy już dom umiejscowiony na działce, nowo wybudowany lub na razie tylko w formie projektu.  Utożsamiając się ze znakomitą większością Polaków zaczynamy myśleć o tym, jak ułatwić i uprzyjemnić sobie życie mieszkając w nowym domu, a przy okazji, jak zwiększyć wartość nieruchomości. Tu planujemy urządzenie ogrodu oraz wykonanie chodników, opaski wokół domu, wjazdu do garażu, zadaszonego miejsce na drewno kominkowe, ogrodzenia, śmietnika itp. Reprezentacyjnym elementem wśród wymienionych stanowi ogrodzenie frontowe. Są osoby, które zanim zdecydują się na konkretny wybór ogrodzenia zwiedzają kilka osiedli domów jednorodzinnych, kontaktują się z wieloma wykonawcami przeglądając ich katalogi i oczywiście sporo czasu poszukują pomysłu w Internecie. Wszystkie metody są skuteczne i je zalecam. Gdy w końcu nastąpi wybór, na podstawie projektu własnego lub projektanta odpowiednia ekipa realizuje przedsięwzięcie. Cieszymy się z wykonanej roboty i niespodziewanie dowiadujemy się, że postąpiliśmy wbrew prawu. Wielu inwestorów indywidualnych zapomina albo nie wie o tym, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118) art.30 nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia frontowego do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Zgłoszenia wymaga nie tylko ogrodzenie frontowe, ale większość budowli i robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wymienione są w art. 29 wspomnianej ustawy. Z moich obserwacji wynika, że zaledwie 10÷20% inwestorów indywidualnych pamięta, lub wie, o tym obowiązku. Najczęściej informacja dociera po realizacji zadania, czyli za późno. W najgorszym wypadku...
Sprawy formalne, urzędowe przy budowie domu

Sprawy formalne, urzędowe przy budowie domu

Sprawy formalne jakie należy spełnić przy budowie domu reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118). Rozpatrując wszystkie formalności, które należy załatwić, by zaplanowana przez nas inwestycja przebiegła zgodnie z prawem, należy podzielić je na trzy etapy: a) przygotowanie inwestycji budowlanej, b) realizacja budowy, c) zakończenie. ad.a) W tym etapie należy: – sprawdzić stan prawny terenu – własność, – sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim. Treść zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskać można w Urzędzie Wojewódzkim prosząc o stosowny numer Dziennika Urzędowego danego województwa, – uzyskać warunki zabudowy – tylko wtedy, gdy nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu naszej działki, – uzyskać warunków przyłączenia do mediów (energetyka, gazownia, wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa)- Urzędy Gminy i Urzędy Miejskie wymagają już ich wraz z wnioskiem o określenie warunków zabudowy – uzyskać decyzję o lokalizacji zjazdy z naszej działki na drogę gminną – wybrać gotowy projekt budynku lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego, budynek musi być zaadoptowany na naszej działce – złożyć najnowszą wersję wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – wystąpić z wnioskiem o ostemplowanie dziennika budowy – powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – w terenie warto wykonać badania geotechniczne gruntu – w terenie warto odnaleźć kamienie graniczne działki – pomocy należy szukać u geodety. ad.b) Podczas realizacji budowy należy: – prowadzić dziennik budowy – odpowiedzialny jest za to kierownik budowy – gromadzić stosowne certyfikaty użytych materiałów budowlanych – gromadzić protokoły odbiorów przyłączy (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna) – uzyskać opinie kominiarską....
Sprzęt inspektora przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Sprzęt inspektora przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Inspektorzy – inżynierowie pomagający swoim klientom podczas odbiorów technicznych domów i mieszkań używają, przynajmniej tak mówią, profesjonalnego i specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Co to znaczy – profesjonalny sprzęt? To sprzęt pomiarowy, którego nie można znaleźć w wypożyczalniach (poza dalmierzem), a z którego na co dzień korzystają ludzie z branży – nie tylko inspektorzy, ale również kierownicy budowy, inżynierowie, brygadziści itp. Z całą pewnością do takiego oprzyrządowania należy zaliczyć: poziomnicę dwumetrową, kątownik 0,5×1,0 m i szczelinomierz klinowy, aby dokładnie zmierzyć wielkość odchyłki powierzchni i krawędzi od pionu i od kierunku poziomego czy ocenić brak płaszczyzny posadzki i ścian. To podstawa, bez tych trzech urządzeń nie należy podchodzić do sprawdzenia wspomnianych wyżej parametrów. Przy weryfikacji wykonanych prac budowlanych odbieranego mieszkania inspektorzy wykorzystują regularnie: dalmierz laserowy służący do skrupulatnego pomiaru powierzchni pomieszczeń i wymiarów np. otworów drzwiowych, anemometr to miernik wskazujący prędkość i temperaturę przepływającego powietrza w przewodach kominowych, higrometr – bezinwazyjnie mierzy wilgotność tynków i podkładów betonowych lub hygropen – inwazyjnie robi pomiar wilgotności do głębokości zanurzenia się czujników  w drewnie, betonie i gipsie, pirometr laserowy pomagający przy pomiarze wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniach, temperatury materiałów budowlanych z możliwością wskazania istniejących mostków termicznych, detektor do precyzyjnego pokazywania miejsca niewidocznego drewna, metalu i przewodów pod napięciem, kamera termowizyjna z gwarancją dokładnych zdjęć przedstawiających mostki termiczne, termografię pokryć dachowych i ścian budynku, diagnozująca uszkodzenia instalacji grzewczych, itp. Sprawdzenie kamerą termowizyjną wymaga dodatkowych nakładów finansowych dla klienta (150 zł) tj. usługa ta nie wchodzi w skład standardowego przeglądu technicznego przedstawianego w naszej ofercie oraz odpowiednich warunków termicznych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku. Na odbiorze mieszkania niezbędny jest również: aparat fotograficzny cyfrowy, próbnik elektryczny,...

Zawierasz umowę z deweloperem? Zwróć uwagę na:

Na początek warto zapoznać się z tzw. ustawą deweloperską o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. Reguluje ona wiele ważnych kwestii związanymi z prawami i obowiązkami nabywcy lokalu mieszkalnego oraz firmy deweloperskiej. Ustawa określa również tryb i zasady zawierania umów, treść umowy deweloperskiej oraz zasady postępowania w przypadku upadłości dewelopera. Odpowiednie nazewnictwo. Umowa podpisywana z przedsiębiorstwem deweloperskim powinna nazywać się umową deweloperską – nie inaczej. Powinna być w formie aktu notarialnego. Notariusz musi dbać o to, aby umowa była zgodna z ustawą deweloperską i z literą prawa. Notariusz będzie wybrany przez dewelopera, dlatego może ona zawierać pewne “kruczki” niekorzystne dla kupującego. Nie zmienia to faktu, że obowiązkiem jego jest przekazywanie pełnych informacji w przypadku niezrozumiałych zapisów umownych. Zawartość umowy. Art. 22 przytoczonej wyżej ustawy określa jednoznacznie co musi zawierać umowa deweloperska. Oto niektóre z niezbędników: informacje o nieruchomości, stanie prawnym, obciążeniach hipotecznych czy służebności; numer prawomocnego pozwolenia na budowę; opis budynku oraz lokalu mieszkalnego z podaniem jego lokalizacji, powierzchni, układu i przeznaczenia pomieszczeń, a także standardu wykończenia; terminy: rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, odbioru lokalu i przeniesienia prawa własności; terminy oraz wysokości wpłat na rzecz dewelopera; sposób pomiaru powierzchni mieszkania z podaniem normy; warunki odstąpienia od umowy, kary, odsetki: informacje o prowadzonym mieszkaniowym rachunku powierniczym, gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej. Deweloper może przyjmować wpłaty na zwykły rachunek bankowy tylko wtedy, gdy sprzedaż inwestycji rozpoczął przed dniem 29.04.2012 r., nie jest tym samym zobowiązany do stosowania mieszkaniowego rachunku powierniczego; prospekt informacyjny wraz z potwierdzeniem nabywcy o jego odbiorze; jednoznaczne zobowiązanie dewelopera do realizacji zamierzenia budowlanego, wyodrębnienia lokalu, przeniesienia prawa własności lokalu oraz niezbędnych...
Odbiór mieszkania od dewelopera – okiem inspektora

Odbiór mieszkania od dewelopera – okiem inspektora

Niniejszy artykuł nie jest zbiorem porad dla osób kupujących i odbierających mieszkanie lub dom od firmy deweloperskiej, ale refleksją na ten temat z punktu widzenia inspektora uczestniczącego w odbiorach jako reprezentant klienta nabywającego lokal. Praktycznie każde nowo-powstające czy istniejące już osiedle ma swoje forum internetowe. Na wielu z nich pojawia się pytanie: czy warto na odbiór przyjść z profesjonalistą – inspektorem budowlanym? Czy na cokolwiek może on się przydać? Opinie na forach internetowych są najczęściej rozbieżne. Co przemawia przeciw: poniesienie kosztów około 200-300 zł; niektóre wykryte usterki są widoczne gołym okiem i nie trzeba żadnego fachowca, by to stwierdzić; w Internecie znajduje się sporo podpowiedzi, na co zwrócić uwagę przy odbiorze. Za przyprowadzeniem fachowca przemawia to, że jego doświadczenie i wiedza pozwolą z całą pewnością wykryć wszystkie lub prawie wszystkie mankamenty, co jednocześnie zmniejszy do minimum ryzyko poniesienia dodatkowych i niespodziewanych kosztów przy wykańczaniu mieszkania; tak naprawdę koszt 200-300 zł w stosunku do wartości mieszkania to żadna kwota. Zatem – co robić? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Proponowałbym jednak, aby odpowiedzieć sobie na następujące pytanie: czy do kupna innej wartościowej rzeczy np. samochodu skorzystalibyśmy z pomocy kolegi lub kogoś z rodziny, czy warsztatu samochodowego, który za odpłatną usługę dokona dokładnego przeglądu pojazdu. Czy może jednak sami sobie radzimy? Zakładam oczywiście całkowitą nieznajomość branży motoryzacyjnej kupującego. Jeżeli już wiemy, jaką wybierzemy odpowiedź – postąpmy podobnie w przypadku mieszkania. Trzeba mieć jednak na uwadze, że koszt zakupu mieszkania jest wielokrotnie większy od ceny samochodu. O deweloperach. Jednoznacznie mogę poradzić klientom, by przy wyborze zakupu mieszkania brali pod uwagę wielkość dewelopera oraz ilość zrealizowanych przez niego inwestycji i czas jego istnienia na rynku. U...