ZAGĘSZCZARKA 65kg szer 35cm z gumą do bruku

Wynajem zagęszczarki TM10, 65 kg, szer. płyty 36 cm, silnik Honda Zagęszczarka to budowlane urządzenie ubijające i wygładzające nawierzchnię przy wykorzystaniu drgań wibrujących tarczy. Moc drgań wytwarzana jest  z pojedynczego wirnika znajdującego się w skrzynce oscylatora. MIEJSCE ODBIORU MASZYNY – SUCHY LAS, ZŁOTNIKI Przedstawiona maszyna jest znakomitym urządzeniem do zagęszczania mniejszych powierzchni. Z uwagi na małą szerokość płyty roboczej zalecana jest do stosowania w trudno dostępnych, wąskich przestrzeniach. Gdzie ciężka zagęszczarka nie wjedzie lub gdzie nad nią nie będziesz miał stuprocentowej kontroli tam skorzystaj z proponowanej przez nas maszyny – małej, zgrabnej i skutecznej o głębokości zagęszczania do 20 cm. Sprzęt TM10 z niezniszczalnym silnikiem Hondy GX160 nadaje się do zagęszczenia podbudowy przydomowych podjazdów, chodników, miejsc postojowych itd. Przy użyciu specjalnej gumy, mocowanej do spodu płyty można również ubić ułożoną kostkę brukową. Przy wynajmie przekazuję krótką instrukcję obsługi. Zagęszczarka wibracyjna napędzana jest silnikiem benzynowym Pb95 o mocy 4,0KW. Inne dane: prędkość posuwu – 40 cm/s, wydajność 450 m2/godz., rozmiar płyty 50×36 cm. Ceny za wynajem: 80 zł za pierwszą dobę 70 zł za kolejne doby 120 zł za weekend Pt od 15:00 do Pn 9:00 300 zł za tydzień 300 zł kaucja NOWA OBNIŻONA STAWKA 0 zł guma do zagęszczenia kostki brukowej Podane ceny są cenami brutto zawierają – 23% VAT Możliwość dowozu maszyny na plac budowy – 1,23 zł/km brutto (liczone w obydwie strony przy dowozie i odbiorze) Pozostałe informacje zawarte są w „ZASADACH...

Walec do trawy

WYNAJMIJ  za – 20 zł/dzień Przeznaczenie – poręczny i bardzo przydatny walec produkcji renomowanej firmy Fiskars używany podczas zakładania trawnika tj. bezpośrednio po wysianiu nasion trawy oraz podczas corocznej sezonowej pielęgnacji trawnika. Aby przygotować odpowiednio przyrząd do pracy należy wypełnić go wodą, uzyskując w ten sposób odpowiednią wagę korpusu i właściwy nacisk przyrządu na wałowaną powierzchnię. Walec do trawy można z łatwością transportować ponieważ posiada rozkręcaną rękojeść. Poza tym po spuszczeniu wody waży zaledwie 9 kg. Do oferowanego walca do trawy jest możliwość zamontowania specjalnej obręczy z kolcami. Wówczas walec zastosować można jako urządzenie do aeracji trawnika. Przeznaczenie – wałowanie gleby po wysianiu nasion trawy. Najlepsze efekty wałowania występują przy świeżo spulchnionej glebie i wysianej trawie. Gabaryty walca: szerokość – 50 cm, średnica 30 cm; pojemność 35 litrów wody. Inne dane: wysokość z rączką 130 cm, waga bez wypełnienia wodą 9 kg, średnica wpustu wody 30 mm. MIEJSCE ODBIORU WALCA – SUCHY LAS, ZŁOTNIKI (blisko Leroy Merlin) Cena Pierwsza doba oraz każda następna doba kosztuje zawsze (bez względu na weekend)– 20 zł Tydzień – 120 zł Kaucja obowiązkowa (zwrotna w dniu zdania walca)– 100 zł Płatność za wynajem z góry – gotówką. Kaucja pozostawiona w dniu wynajmu – gotówką. Możliwość dowozu do wyznaczonego miejsca – 1,23 zł (brutto) za 1 km liczone w obie strony. Zachęcam do odbioru osobistego, bowiem walec mieści się do każdego samochodu osobowego – jest możliwość odkręcenia...

Generator 2,0kW, gniazda 2x230V

Wynajmij za – 80 zł/dzień MIEJSCE ODBIORU GENERATORA – SUCHY LAS, ZŁOTNIKI Cena: Pierwsza doba – 80zł Kolejne doby – 60zł Weekend (Pt po 15:00 – Pn do 9:00) – 110zł Tydzień – 300zł Kaucja – 300zł Podane ceny zawierają podatek 23%VAT Możliwość dowozu na plac budowy – 1,23zł brutto za...

Glebogryzarka – 36 cm spulchnia glebę

Wynajmij za – 80 zł/dzień MIEJSCE ODBIORU MASZYNY – SUCHY LAS, ZŁOTNIKI Glebogryzarka do spulchniania i pielenia oraz przystosowania gleby pod zasadzanie roślin, wysianie trawy. Doskonale nadaje się do rozdrabniania gleby o dużych bryłach i wprowadzania nawozu, torfu i kompostu. Idealne urządzenie do przydomowych ogrodów i działek. Ceny: 80 zł za pierwszą dobę 70 zł za kolejne doby 120 zł za weekend Pt od 15:00 do Pn 9:00 300 zł za tydzień 300 zł kaucja NOWA NIŻSZA STAWKA Podane ceny są cenami brutto zawierają – 23% VAT Możliwość dowozu maszyny na plac budowy – 1,23 zł/km brutto (liczone w obydwie strony przy dowozie i odbiorze) Pozostałe informacje zawarte są w „ZASADACH WYNAJMU” UWAGA: Kliencie – pamiętaj, że potrzeba dużo siły, aby utrzymać glebogryzarkę szerszą niż oferowaną przez...

Kosiarka spalinowa do trawy z napędem

Wynajmij za – 50 zł/dzień KOSIARKA SPALINOWA DO TRAWY, Z NAPĘDEM (szer. 51 cm) Miejsce odbioru kosiarki: Suchy Las, Złotniki Cena: Pierwsza doba – 50 zł Kolejne doby – 50 zł Weekend (Pt po 15:00 – Pn do 9:00) – 100 zł Tydzień – 200 zł Kaucja – 300 zł NOWA OBNIŻONA STAWKA Podane ceny zawierają podatek 23%VAT Możliwość dowozu do wyznaczonego miejsca – 1,23 zł (brutto) za 1 km liczone w obie...

Przyczepa samochodowa 1,15×2,00m; 623kg

Przepraszamy – wynajem przyczepki nieaktualny. Przyczepka jest w trakcie sprzedaży. Cena sprzedaży: 1100,00 zł Wynajem przyczepy samochodowej – ładowność max do 623kg, – wymiary: 1,15×2,00×0,30m z plandeką wys. 1,10m – plandekę daje na życzenie – bez dopłaty Uwaga: chwilowo brak możliwości wypożyczenia przyczepki z plandeką.  MIEJSCE POSTOJU PRZYCZEPY – SUCHY LAS, ZŁOTNIKI Cena: za pierwszą dobę – 40 zł za kolejne doby – 40 zł za weekend (Pt po 15:00 – Pn do 9:00) – 70 zł tydzień – 180 zł Kaucja – 300 zł Podane ceny zawierają podatek...

Betoniarka jednofazowa 50-80 l

Wynajmij za – 35 zł/dzień betoniarka 230V, 50-80 litrów Przeznaczenie – drobne roboty murarskie, betonowanie mniejszych połaci. MIEJSCE ODBIORU BETONIARKI – SUCHY LAS, ZŁOTNIKI Cena: Pierwsza doba – 35 zł Kolejne doby – 25 zł Weekend (Pt po 15:00 – Pn do 9:00) – 50 zł Tydzień – 150 zł Kaucja – 300 zł Podane ceny zawierają podatek 23%VAT Możliwość dowozu na plac budowy – 1,23zł (brutto) za 1km liczone w obydwie...

Zasady wynajmu

1. ALLORA wynajmuje maszyny osobom prywatnym oraz fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą  i osobom prawnym po wcześniejszym okazaniu zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej lub wypisu z właściwego rejestru sądowego (minimum 3 miesiące), zaświadczeniu o nadaniu numeru NIP i numeru REGON (oryginał lub poświadczona kopia).

2. W przypadku braku możliwości wypożyczenia bezpośrednio przez właściciela firmy lub osobę prawnie upoważnioną do występowania w obrocie prawnym, firma będąca Najemcą zobowiązana jest do wystawienia upoważnienia osobie biorącej sprzęt w imieniu firmy i tym samym upoważnia ją do działania w imieniu i na rachunek firmy.

3. Istnieje możliwość wynajęcia maszyn przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej po okazaniu 2 dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

4. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w formie gotówki za wypożyczaną maszynę w dniu jej wypożyczenia.

5. Najemca opłaca wynajem z góry w formie gotówki. W momencie zwrotu sprzętu otrzymuje fakturę VAT.

6. Wypożyczanie i przyjmowanie maszyn odbywa się od godziny 8:00 do godziny 18:00.

7. Okresem rozrachunkowym wynajmu jest jedna DOBA ( 24 h ).

8. Wynajęcie maszyny na „WEEKEND” oznacza wynajęcie od piątku po godz. 15:00 do poniedziałku do godz. 9:00.

9. Maszyna wydawana jest Najemcy na podstawie -Umowy Najmu.

10. Stawka obejmuje wynajem sprawnej maszyny z pełnym zbiornikiem paliwa, bez operatora.

11. ALLORA zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i przeglądów wynajętej maszyny, powstałych w skutek normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji.

12. ALLORA uprawnione jest do kontrolowania wynajętej maszyny w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania maszyny w należytym stanie.

13. W przypadku uszkodzenia maszyny, kosztami napraw i usuwania awarii (koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do siedziby Najemcy) obciążany jest Najemca. Naprawy przeprowadza lub zleca tylko i wyłącznie ALLORA. Przyczynę uszkodzenia ustala serwisant maszyny nie związany z żadną ze stron. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia braków i uszkodzeń sprzętu będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Najemcy i ALLORA na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.

14. W przypadku utraty urządzenia Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości utraconego sprzętu podanej w p-kcie 8 umowy najmu.

15. Najemca ma prawo ubezpieczyć wynajmowaną maszynę od ryzyka kradzieży, ognia oraz przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

16. ALLORA ma prawo odstąpić od podpisania umowy wynajmu bez podania przyczyny.

17. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

18. ALLORA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków ewentualnej usterki najmowanej maszyny tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp.