Zawierasz umowę z deweloperem? Zwróć uwagę na:

Na początek warto zapoznać się z tzw. ustawą deweloperską o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. Reguluje ona wiele ważnych kwestii związanymi z prawami i obowiązkami nabywcy lokalu mieszkalnego oraz firmy deweloperskiej. Ustawa określa również tryb i zasady zawierania umów, treść umowy deweloperskiej oraz zasady postępowania w przypadku upadłości dewelopera. Odpowiednie nazewnictwo. Umowa podpisywana z przedsiębiorstwem deweloperskim powinna nazywać się umową deweloperską – nie inaczej. Powinna być w formie aktu notarialnego. Notariusz musi dbać o to, aby umowa była zgodna z ustawą deweloperską i z literą prawa. Notariusz będzie wybrany przez dewelopera, dlatego może ona zawierać pewne “kruczki” niekorzystne dla kupującego. Nie zmienia to faktu, że obowiązkiem jego jest przekazywanie pełnych informacji w przypadku niezrozumiałych zapisów umownych. Zawartość umowy. Art. 22 przytoczonej wyżej ustawy określa jednoznacznie co musi zawierać umowa deweloperska. Oto niektóre z niezbędników: informacje o nieruchomości, stanie prawnym, obciążeniach hipotecznych czy służebności; numer prawomocnego pozwolenia na budowę; opis budynku oraz lokalu mieszkalnego z podaniem jego lokalizacji, powierzchni, układu i przeznaczenia pomieszczeń, a także standardu wykończenia; terminy: rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, odbioru lokalu i przeniesienia prawa własności; terminy oraz wysokości wpłat na rzecz dewelopera; sposób pomiaru powierzchni mieszkania z podaniem normy; warunki odstąpienia od umowy, kary, odsetki: informacje o prowadzonym mieszkaniowym rachunku powierniczym, gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej. Deweloper może przyjmować wpłaty na zwykły rachunek bankowy tylko wtedy, gdy sprzedaż inwestycji rozpoczął przed dniem 29.04.2012 r., nie jest tym samym zobowiązany do stosowania mieszkaniowego rachunku powierniczego; prospekt informacyjny wraz z potwierdzeniem nabywcy o jego odbiorze; jednoznaczne zobowiązanie dewelopera do realizacji zamierzenia budowlanego, wyodrębnienia lokalu, przeniesienia prawa własności lokalu oraz niezbędnych...