Sprawy formalne, urzędowe przy budowie domu

Sprawy formalne, urzędowe przy budowie domu

Sprawy formalne jakie należy spełnić przy budowie domu reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118). Rozpatrując wszystkie formalności, które należy załatwić, by zaplanowana przez nas inwestycja przebiegła zgodnie z prawem, należy podzielić je na trzy etapy: a) przygotowanie inwestycji budowlanej, b) realizacja budowy, c) zakończenie. ad.a) W tym etapie należy: – sprawdzić stan prawny terenu – własność, – sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim. Treść zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskać można w Urzędzie Wojewódzkim prosząc o stosowny numer Dziennika Urzędowego danego województwa, – uzyskać warunki zabudowy – tylko wtedy, gdy nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu naszej działki, – uzyskać warunków przyłączenia do mediów (energetyka, gazownia, wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa)- Urzędy Gminy i Urzędy Miejskie wymagają już ich wraz z wnioskiem o określenie warunków zabudowy – uzyskać decyzję o lokalizacji zjazdy z naszej działki na drogę gminną – wybrać gotowy projekt budynku lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego, budynek musi być zaadoptowany na naszej działce – złożyć najnowszą wersję wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – wystąpić z wnioskiem o ostemplowanie dziennika budowy – powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – w terenie warto wykonać badania geotechniczne gruntu – w terenie warto odnaleźć kamienie graniczne działki – pomocy należy szukać u geodety. ad.b) Podczas realizacji budowy należy: – prowadzić dziennik budowy – odpowiedzialny jest za to kierownik budowy – gromadzić stosowne certyfikaty użytych materiałów budowlanych – gromadzić protokoły odbiorów przyłączy (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna) – uzyskać opinie kominiarską....