Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

na własnym lub Państwa terenie w Poznaniu oraz Powiecie Poznańskim. Zapewniamy pełen zakres usług dotyczących przygotowania, prowadzenia i zakończenia budowy. Oferta jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy deweloperem, który narzuca swoje warunki, a systemem gospodarczym, który wymaga całkowitego, czasochłonnego, stresującego zaangażowania się w budowę. Przygotowanie inwestycji budowlanych (dla tej pozycji zobacz również tutaj): sprawdzenie stanu prawnego terenu, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy uzyskanie warunków przyłączenia do mediów wykonanie badań geotechnicznych gruntu pomoc w wyborze i opracowaniu dokumentacji technicznej weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym wstępne oszacowanie kosztów budowy pomoc przy uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii w tym pozwolenia na budowę zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Prowadzenie budowy Działania P.H.U. ALLORA INVEST oparte są własnych doświadczeniach i na wieloletniej współpracy z hurtowniami i wykonawcami budowlanymi. kierowanie całym procesem budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy nadzór inwestorski koordynacja robót budowlanych koordynacja dostaw materiałów budowlanych usługi geodezyjne odbiory częściowe i końcowe inwestycji nadzór przy budowie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energetycznego Zakończenie inwestycji kompletowanie dokumentacji powykonawczej inwentaryzacja budynku opinia kominiarska świadectwo energetyczne budynku uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zysk dla Inwestora Inwestor: ma wpływ na: wybór materiału budowlanego, wybór ekip budowlanych, czas budowy, a co najważniejsze na koszt budowy, nie traci czasu na szukanie odpowiednich materiałów i wykonawców – zawsze przedstawiam kilka ofert, wybiera Inwestor, kontaktuje się tylko z jedną osobą – budowa bez “nerwówki”, uzyskuje większe rabaty na materiały budowlane, otrzymuje fachową pomoc i profesjonalne porady, podpisuje umowę podzieloną na etapy – po każdym etapie można odstąpić od umowy. Cena obejmująca zestaw usług podany wyżej...