Odbiór techniczny mieszkania i domu Poznań

Odbiór techniczny mieszkania i domu Poznań

MIEJSCE ODBIORÓW: POZNAŃ i POWIAT POZNAŃSKI Usługa skierowana do osób, które nie znają się na budownictwie, a chcą otrzymać fachową pomoc przy odbiorze wymarzonego mieszkania lub domu. Dzięki mnie możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy przy robotach wykończeniowych i podczas eksploatacji. Nie musisz się denerwować! Odbiór pozostaw doświadczonemu inspektorowi, który kontakty z deweloperami utrzymuje od 1998 r.! Nasi pracownicy posiadają uprawnienia budowlane np. konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nr 7132/97/W/2001 wraz z wpisem do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/BO/5997/02 Więcej informacji – w dziale “O FIRMIE” Jeszcze kilka lat temu uczestniczyłem w odbiorach, ale reprezentowałem dewelopera. Znam temat od podszewki! Wiem, gdzie są słabe strony wykonawców. Odbiór wykonany przez inspektora profesjonalnym sprzętem według schematu i obowiązujących przepisów: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r), Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne, PN – 70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, PN–B-10122:1972 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych, PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych, PN–EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne, PN–B-10121:1975 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze, PN–B-10085:1988 wraz ze zmianami: /Az2:1997 i /Az3:2001 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. ELEMENTY SPRAWDZANE: zgodność rozmieszczenia ścian z projektem wymiary pomieszczeń i otworów drzwiowych jakość tynków, łączenia i krzywizny ścian i sufitów kąty pomiędzy ścianami i sufitami poziom i jakość...