Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

na własnym lub Państwa terenie w Poznaniu oraz Powiecie Poznańskim. Zapewniamy pełen zakres usług dotyczących przygotowania, prowadzenia i zakończenia budowy.

Oferta jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy deweloperem, który narzuca swoje warunki, a systemem gospodarczym, który wymaga całkowitego, czasochłonnego, stresującego zaangażowania się w budowę.

Przygotowanie inwestycji budowlanych (dla tej pozycji zobacz również tutaj):

 1. sprawdzenie stanu prawnego terenu, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy
 2. uzyskanie warunków przyłączenia do mediów
 3. wykonanie badań geotechnicznych gruntu
 4. pomoc w wyborze i opracowaniu dokumentacji technicznej
 5. weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym
 6. wstępne oszacowanie kosztów budowy
 7. pomoc przy uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii w tym pozwolenia na budowę
 8. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Prowadzenie budowy

Działania P.H.U. ALLORA INVEST oparte są własnych doświadczeniach i na wieloletniej współpracy z hurtowniami i wykonawcami budowlanymi.

 1. kierowanie całym procesem budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy
 2. nadzór inwestorski
 3. koordynacja robót budowlanych
 4. koordynacja dostaw materiałów budowlanych
 5. usługi geodezyjne
 6. odbiory częściowe i końcowe inwestycji
 7. nadzór przy budowie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energetycznego

Zakończenie inwestycji

 1. kompletowanie dokumentacji powykonawczej
 2. inwentaryzacja budynku
 3. opinia kominiarska
 4. świadectwo energetyczne budynku
 5. uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zysk dla Inwestora

Inwestor:

 1. ma wpływ na: wybór materiału budowlanego, wybór ekip budowlanych, czas budowy, a co najważniejsze na koszt budowy,
 2. nie traci czasu na szukanie odpowiednich materiałów i wykonawców – zawsze przedstawiam kilka ofert, wybiera Inwestor,
 3. kontaktuje się tylko z jedną osobą – budowa bez “nerwówki”,
 4. uzyskuje większe rabaty na materiały budowlane,
 5. otrzymuje fachową pomoc i profesjonalne porady,
 6. podpisuje umowę podzieloną na etapy – po każdym etapie można odstąpić od umowy.

Cena obejmująca zestaw usług podany wyżej standardowo wynosi: 185 zł/m2

Podana cena jest ceną przykładową dla domu jednorodzinnego o powierzchni 140 mkw. Cena jednostkowa zmniejsza się przy większych budynkach. Stanowi 4%-7% kosztów całej inwestycji.
Dla obiektów przemysłowych stosuje się wycenę indywidualną.